3M

тууз, цавуу, материал

фенүүд, дулааны удирдлага

шошго, тэмдэг, хаалт, таних тэмдэг

үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт ба хяналт

Top