Molex

ангилалгүй

кабелийн угсралт

холбогч, харилцан холболт

Top