Rohm Semiconductor

ангилалгүй

нэгдсэн хэлхээ (IC)

хэлхээний хамгаалалт

цахилгаан хангамж - самбарын бэхэлгээ

Top